top of page

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Α.Σ. «Πυρήνας Χαλανδρίου»

Γενικά

• Στον Αθλητικό Σύλλογο «Πυρήνας Χαλανδρίου» γίνονται δεκτά άτομα άνδρες και γυναίκες
• Το ΔΣ του συλλόγου έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σε οποιονδήποτε, ή να τον αποπέμψει ακόμα κι αν είναι ήδη εγγεγραμμένος, αν διαπιστωθεί ότι η νοοτροπία και η συμπεριφορά του ατόμου δεν συμβαδίζουν με τους κανόνες και τη φιλοσοφία της σχολής.
• Στον Αθλητικό Σύλλογο «Πυρήνας Χαλανδρίου» δεν γίνονται δεκτά άτομα για τα οποία γίνεται αντιληπτό πως υποστηρίζουν ή ενέχονται σε επιθετικές ή βίαιες συμπεριφορές και/ή ιδεολογίες παντός είδους.
• Τα μέλη πρέπει να έχουν απαραιτήτως καθαρό ποινικό μητρώο. Αν διαπιστωθεί πως κάποιος αθλητής έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για ποινικό αδίκημα, και ιδίως σχετιζόμενο με χρήση βίας, θα αποπέμπεται άμεσα.
• Τα μέλη αποδέχονται εξ ορισμού πως μέρος της προπόνησης πολεμικών τεχνών αποτελεί η άμεση σωματική επαφή, με την έννοια της περιστασιακής λελογισμένης χρήσης κτυπημάτων, ανατροπών, πάλης κλπ. για εκπαιδευτικούς λόγους, και συγκατατίθενται σε αυτό.
• Τα μέλη οφείλουν να φέρνουν πάντα μαζί τους την ταυτότητα του Αθλητικού Συλλόγου
• Στον “Πυρήνας Χαλανδρίου» όλοι οι μαθητές είναι ισότιμοι και δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ παλαιότερων και νεότερων, πιο άπειρων ή πιο έμπειρων, παρά μόνο στην ύλη της προπόνησης τους.
• Τα μέλη οφείλουν να είναι συνεπείς στην ώρα προσέλευσής τους
• Τα μέλη οφείλουν να σέβονται τον χώρο εκπαίδευσης του συλλόγου. Απαγορεύεται να αφήνουν σκουπίδια ή άχρηστα αντικείμενα στον χώρο ή να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό για άσχετες χρήσεις με τον προορισμό τους
• Οι αθλούμενοι κατά την είσοδό τους σε αυτόν αλλά και την έξοδό τους από τον προπονητικό χώρο χαιρετούν τον δάσκαλο.
• Η συμπεριφορά των πάντων πρέπει να είναι φιλική και συντροφική, συναγωνιστική αλλά όχι ανταγωνιστική, και με τον απαραίτητο σεβασμό προς όλα τα μέλη και το ίδιο το αντικείμενο των προπονήσεων. Τα μέλη οφείλουν να απευθύνονται στους εκπαιδευτές τους σε χαμηλό τόνο και να τους προσφωνούν ανάλογα με τον τίτλο τους.
• Τα μέλη οφείλουν να σέβονται την υπόληψη του Αθλητικού Συλλόγου δημόσια. Να μην προσβάλλουν τις απόψεις οπαδών άλλων συστημάτων/ αθλημάτων και να μην δημιουργούν αντιπαραθέσεις.
• Τα μέλη οφείλουν να εξασκούνται μόνο στην ύλη που έχουν διδαχτεί. Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η εφαρμογή τεχνικών που περιλαμβάνουν σωματική επαφή με άλλα μέλη, χωρίς την επίβλεψη υπεύθυνου εκπαιδευτή, ο οποίος καθορίζει τους κανόνες ασφαλείας.
• Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να παραβρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου.
• Στον χώρο του Αθλητικού συλλόγου:
o Απαγορεύεται το ΚΑΠΝΙΣΜΑ σε όλους τους χώρους.
o Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών, καφέ και αλκοόλ στο χώρο άθλησης
o Απαγορεύονται τα κατοικίδια .
• Σε περίπτωση εσκεμμένων φθορών ο αθλητής (ή οι γονείς/ κηδεμόνες αυτού) υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης μπορούν να οδηγήσουν και στην αποπομπή του αθλητή.
• Οι αθλητές, θεατές έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους ειδών.

Ιατρικές εξετάσεις
Κατά την εγγραφή στον Α.Σ. ή το αργότερο μία εβδομάδα μετά την έναρξη των προπονήσεων οι αθλητές υποχρεούνται να προσκομίσουν τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις.

Τα μέλη πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε καλή κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας, χωρίς κανένα χρόνιο πρόβλημα οποιουδήποτε τύπου (καρδιολογικό, αναπνευστικό ή άλλο), μεταδοτική ασθένεια ή παλιότερο τραυματισμό που να αποτρέπει την πλήρη σωματική δραστηριότητα, καθώς και οποιαδήποτε ψυχική ή πνευματική ασθένεια. Το ΔΣ του συλλόγου θα πρέπει να ενημερώνεται με κάθε λεπτομέρεια επ’ αυτού.

Εμφάνιση αθλητών
• Οι αθλητές πρέπει να φοράνε την αντίστοιχη μπλούζα ή στολή όπως αυτή ορίζεται από τον σύλλογο τόσο στην προπόνηση, όσο και στους αγώνες.
• Αθλητής χωρίς την εμφάνιση του συλλόγους δεν μπορεί να συμμετέχει στις προπονήσεις
• Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα στην προπόνηση.
• Προς αποφυγήν τραυματισμών δεν επιτρέπεται στα μέλη κατά τη διάρκεια της εξάσκησης να φορούν αλυσίδες, ρολόγια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια ή άλλου είδους κοσμήματα. Επίσης δεν επιτρέπεται για τους ίδιους λόγους να μασάνε τσίχλα.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αλκοόλ ή άλλων επιβλαβών ουσιών πριν την εξάσκηση.
• Τα μέλη πρέπει να είναι σχολαστικά στην προσωπική τους υγιεινή και στην καθαριότητα των ρούχων που φορούν στην προπόνηση.

Οικονομική συνδρομή
• Η συνδρομή είναι ετήσια (10 μήνες) και ορίζεται από το Δ.Σ. και για τη διευκόλυνση των μελών έχει γίνει επιμερισμός σε ισάριθμες δόσεις.
• Η καταβολή γίνεται την 1η εβδομάδα κάθε τρέχοντα μήνα και η εξόφληση της συνδρομής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 10 Ιουνίου
• Η συνδρομή είναι ετήσια και η καταβολή της μηνιαίας συνδρομής δε σχετίζεται με παρουσία ή μη του αθλητή στις προπονήσεις

Γονείς
• Για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων καλό είναι οι γονείς να μην παραβρίσκονται κοντά στον χώρο προπόνησης των παιδιών ιδίως για τις μικρές ηλικίες
• Δεν επιτρέπεται η παρέμβαση στο προπονητικό/ παιδαγωγικό έργο των προπονητών
• Τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί να είναι σωστά και έγκυρα
• Να ενημερώνεται άμεσα η γραμματεία για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας

Ο παρόν κανονισμός συντάχθηκε με σκοπό την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των αθλημάτων, την ασφάλεια και την υγεία των αθλούμενων. Μη τήρηση των κανονισμών μπορεί να οδηγήσει σε οριστική αποβολή των αθλητών από τον αθλητικό Σύλλογο.
Για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες του Α.Σ. Πυρήνας Χαλανδρίου απαιτείται η ενυπόγραφη αποδοχή των παραπάνω κανονισμών.

Κανονισμός Συλλόγου: About
bottom of page